December 20-29, 2023

Privacy verklaring

De kerstman en de kerstelfen verplichtingen met betrekking tot de geheimhouding van uw gegevens (privacy). Om uw privacy te kunnen waarborgen verstrekken de kerstman en de kerstelfen dit bericht waarin zij aangeven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

De informatie die de kerstman samen met zijn kerstelfen heeft verzameld. Indien u de kerstman en de kerstelfen een vraag voorlegt of om informatie verzoekt, vragen zij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt in het geheime boek van de kerstman geschreven zodat het niet met anderen gedeeld kan worden.

De manier waarop de kerstman en zijn kerstelfen de informatie gebruiken. De kerstman en de kerstelfen gebruiken informatie van alle bezoekers samen om via onderzoek en statistieken hun website optimaal aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. Deze informatie wordt niet gebruikt om individuen te identificeren. Kerstman-huren.nl zal de persoonlijke informatie die u online verschaft niet verkopen, verhuren, uitwisselen of anderszins beschikbaar stellen aan derden. Uitsluitend wanneer Kerstman-huren.nl door wet of rechterlijk bevel dan wel in het kader van samenwerking met overheidsinstanties bij een strafrechtelijk onderzoek hiertoe wordt verplicht, zullen persoonsgegevens worden overgedragen aan de desbetreffende instantie(s).

De kerstman en de kerstelfen verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van gegevens. De kerstman en zijn kerstelfen bieden te allen tijde de mogelijkheid om de door een bezoeker verstrekte gegevens ook weer te verwijderen. Om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie, om de gegevensnauwkeurigheid te handhaven en om een correct gebruik van de gegevens te verzekeren, hebben wij zowel fysieke, elektronische als procedurele maatregelen genomen om voornoemde informatie die de kerstman en kerstelfen online hebben verzameld te beschermen en te beveiligen.

Hoe kunt u de kerstman bereiken? Indien u vragen of zorgen hebt over de kerstman zijn privacybeleid, kunt u de kerstman deze melden met een e-mail naar info@kerstman-huren.nl